FOREBYGG SKADE - AVD. ROGALAND

Kontoret vårt i Rogaland er lokalisert på Sola.

Ansatte

Øystein Vestly

IT-ansvarlig

Magnar Vestly

Daglig leder/Yrkeshygieniker/Verneingeniør

Lisbeth V. Maier

Psykososialt arbeidsmiljø

Jon Kåre Kjosavik

HMS-rådgiver

Anders Larsen

Idrettsmedisin