GRUNNPAKKE


De tjenestene som alle bedrifter må ha hvert år, uansett størrelse eller type, legger vi inn i en såkalt Grunnpakke. Denne inneholder følgende:

​- Tilknytning godkjent bedriftshelsetjeneste i henhold til krav i Arbeidsmiljøloven § 3-3, 1. og 4. ledd, jfr. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 13-1.
​- Årsrapport (og halvårsrapport for de bedriftene dette gjelder), ledelsens gjennomgang er ikke inkludert
​- Handlingsplan
​- Årlig kartlegging av den enkelte bedrift i faggruppen (internt møte i Forebygg Skade) i henhold til myndighetskrav
​- Oppfølging av HMS-aktiviteter virksomheten ønsker å uføre selv
​- Administrasjonsutgifter (HMS-koordinering, telefoner, enkelte møter o.l.)

Grunnpakken former grunnlaget for bedriftens behov for bedriftshelsetjeneste.

I tillegg kommer de årlige aktiviteter bedriften skal ha utført. Mange av disse vil variere fra år til år, og kan være (men er ikke begrenset til):

​HMS-AKTIVITETER (se egne sider)

​- Gjennomgang av internkontroll
- AMU-deltakelse
​- Vernerunder
- Ergonomiske tjenester
​- Oppfølging i forbindelse med omorganiseringer / endringer
- Arbeidsmiljøkartlegginger
​- Selvevaluering av ledere
​- Yrkeshygieniske kartlegginger
​- Kartlegging av fysiske faktorer
- Sykefraværsoppfølging
​- Granskning / faktaundersøkelser i forbindelse med konflikt
- Målrettede helsekontroller
​- Rus-/spilloppfølging
- Assistanse til opperettelse av kvalitetssikringssytemer
​- Kurs

TILLEGG (Se egne sider - under utarbeidelse)

- Psykolog
- Gestaltterapeut
- Coach
​- Treningssenter
- Forsikring
​- Tilgang HMS-portal (nettsider som virksomheten kan benytte i forbindelse med styring av HMS)
 
spacer
Telefon: 51 63 04 00

E-post: post@forebyggskade.no
Bedriftshelsetjenesten
Forebygg Skade AS
Postadresse:
Prinsensvei 10A
, 4315 Sandnes
Se kart
Forebygg Skade