Bedrifts­helse­tjeneste

Forebygg Skade AS er en godkjent bedriftshelsetjeneste og bistår din virksomhet i det forebyggende HMS-arbeidet. Vi følger opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og bidrar til å skape TRYGGE OG SUNNE arbeidsforhold.

BEDRIFTSHELSETJENESTE

Forebygg Skade AS bistår din bedrift med lovbestemte krav

MILJØFYRTÅRN

Vi bistår med å sertifisere din bedrift.

KVALITETSSIKRING

Vi bistår din bedrift i forhold til ISO-sertifisering

JURIDISKE TJENESTER

Forside

KURS

Vi tilbyr blant annet lovpålagte HMS-kurs

Vårt konsept

“Vi tilstreber oss først og fremst å bistå bedriftene med å forebygge helseskader og ulykker.”

Bli kunde

Behov for kvalifisert bedriftshelsetjeneste?

Handlingsplan

HMS-Handlingsplanen er et viktig ledd i det forebyggende arbeidet for en sikrere et godt arbeidsmiljø i bedrifrten.

Risikovurderinger

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.

Vernerunder

Vernerunder er en rutinemessig gjennomgang av et arbeidsområde for å sikre at arbeidsmiljømessige forhold er tilfredsstillende.

Ergonomi

Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig.

Arbeidsmiljøkartlegging

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge farer og problemer i virksomheten.

Målrettet helsekontroll

Helsekontroller skal være målrettede!

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Nøkkelen til suksess er et godt arbeidsmiljø.

Sykefraværsoppfølging

Kravene til arbeidsgivere om å følge opp sykemeldte arbeidstakere er skjerpet de siste årene.

Arbeidsmiljøutvalg

Forebygg Skade har lang erfaring med deltagelse i AMU hos våre kunder.

Yrkeshygieniske målinger

Yrkeshygiene betegner det fagområdet som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko i denne forbindelse.

Internkontroll

Internkontrollen er et system som skal hjelpe til i det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Systematisk HMS-arbeid

Arbeidsmiljøloven pålegger alle bedrifter i Norge å ha løpende kontroll med arbeidsmiljøet.

HMS-rådgivning

Forebygg Skade har bred kompetanse og lang erfaring innen HMS-arbeid.

Byggherreforskriften

Som en del av det å bistå våre kunder innen bygg og anlegg med en god HMS-standard på bygge og anleggsplasser har vi tilegnet oss god kompetanse i forhold til Byggherreforskriften

Kurs og opplæring

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk og sikker utførelse av arbeidet.

Miljøfyrtårn

De tjenestene som alle bedrifter må ha hvert år, uansett størrelse eller type, legger vi inn i en såkalt Grunnpakke.

Forsikring

​Forebygg Skade planlegger en utvidet forsikringstjeneste.

Juridiske tjenester

Gratis juridisk veiledning til våre kunder

Kurs

Kurs for kundebedrifter og andre aktører