Kurs

Kurs for kundebedrifter og andre aktører

Vi i bedriftshelsetjenesten Forebygg Skade AS jobber målrettet med HMS og forebygging overfor våre kunde-bedrifter. For å bedre dette arbeidet, har vi i de ulike faggruppene sammen utformet en ny kurskatalog. Kursene kommer som supplement til vårt arbeid ellers. Vi ønsker med disse kursene å bidra til blant annet:
 
  • Økt bevissthet rundt BHTs arbeid ute i bedriftene.
  • Tettere samarbeid mellom bedrifter og BHT.
  • Tettere samarbeid mellom bedrifter.
  • Økt kompetanse og forståelse for krav og forskrifter.

Ved bestlling av kurs, gjøres dette via kontaktinfo for det aktuelle kurset. Ved bestilling av kurs, vil avtale om dato skje mellom partene, dersom dato ikke er satt på forhånd. Kursene kan skreddersys i forhold til bedriftenes behov og bestilling.

Vi anbefaler våre bedrifter å være tidlig ute. Bedrifter med BHT-avtale vil bli prioritert.

Ved alle kurs utstedes kursbevis. Dersom dette ikke blir gjort automatisk kan deltakere be om ettersendelse av kursbevis.

Kursene gjennomføres av sertifisert personell, blant annet sykepleiere, verneingeniører og fysioterapeuter, samt hovedinstruktør i DHLR.

Påmelding: post@forebyggskade.no 

Eventuelt ring oss på 97595248

HMS-opplæring for ledere

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-5 skal arbeidsgiver gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Kurset dekker veiledning utarbeidet av Arbeidstilsynet om HMS-opplæring for ledere.

Grunnkurs i arbeidsmiljø (verneombudskurs)

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 6-5 skal verneombud gjennomføre tilstrekkelig opplæring for å utføre sitt verv på en forsvarlig måte. Kurset skal i tillegg bidra til økt kompetanseheving hos verneombud hva gjelder arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. 3 kursdager samt 2 dager egenlæring.

HMS-kurs for ansatte

Ett av hovedformålene med kurset er å øke den enkeltes arbeidstakers kunnskaper og bevissthet i forhold til egen og kollegaers sikkerhet i arbeidsdagen. Kurset tar for seg ansattes ansvar, rettigheter og plikter hva gjelder arbeidsmiljøregelverket og bestemmelser i HMS-internkontroll.

Grunnleggende opplæring i førstehjelp

Kurset tar for seg grunnleggende hjerte-lungeredning (HLR), inkl. praktisk trening. Som en del av kurset inngår i tillegg informasjon/veiledning i forhold til bandasjering, ising, hodeskader, taping samt håndtering av bruddskader.

Grunnkurs i bruk av hjertestarter (DHLR)

Innledningsvis tar kurset for seg prinsippene i grunnleggende hjerte-lunge-redning (HLR). HLR blir alltid repetert på dette kurset(!), slik at alle er trygge på basis-kunnskapen. Deretter gjennomføres det informasjon i og praktisk trening i bruk av hjertestarter (DHLR).