Grunnkurs i bruk av hjertestarter (DHLR)

grunnleggende hjerte-lunge-redning (HLR)

Innledningsvis tar kurset for seg prinsippene i grunnleggende hjerte-lunge-redning (HLR). HLR blir alltid repetert på dette kurset(!), slik at alle er trygge på basis-kunnskapen. Deretter gjennomføres det informasjon i og praktisk trening i bruk av hjertestarter (DHLR).

Kurset gjennomføres i tråd med anbefalinger og retningslinjer gitt av Norsk Folkehjelpsråd i samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd.

PÅMELDING post@forebyggskade.no
Eventuelt ring oss på 97 59 52 48

Kurstid: 4 timer
Deltagere: Inntil 10 per kurs
Lovpålagt: Nei

Pris: På forespørsel.
(Prisene er ikke avgiftspliktige).

Vi kan også utarbeide et skreddersydd kurstilbud for deg og din bedrift. Kontakt oss.