Vernerunder

Vernerunder for å kartlegge risikoen for at uhell kan inntreffe.

Vernerunder er en rutinemessig gjennomgang av et arbeidsområde for å sikre at arbeidsmiljømessige forhold er tilfredsstillende. Vernerunde er et viktig verktøy i det systematiske HMS-arbeidet.

Å gjennomføre en vernerunde er et praktisk og godt verktøy for å få et bilde på hva som foregår i bedriften! Grunnen til at vi gjennomfører vernerunder er for å kartlegge og forebygge uhell og farer på arbeidsplassen.

Tips til gjennomføring av vernerunde:

1. Ta med ansatte (2-3 personer er ofte nok). Daglig leder og verneombud bør alltid delta. 

2. Velg riktig tidspunkt.  For at vernerunden skal være nyttig bør du legge den til en arbeidsdag da de fleste ansatte er på plass og jobber som normalt.

3.  Forberedelse. Gå igjennom hva som har sjedd siden sist.

4. Bruk oppdaterte sjekklister. EN god sjekkliste gir det god støtte til det videre arbeidet som skal følges opp senere. 

5. Dokumenter alt: Hvem var med, hvilken dato, hva så dere på, feil som ble oppdaget og annen viktig informasjon som måtte dukke opp. 

Ønsker du å få tilsendt en sjekkliste for vernerunde. Send en mail til post@forebyggskade.no 
Vi sender deg gjerne en mal. 

Forebygg Skade AS' personell deltar på vernerunder ute i bedriften. Med vår erfaring og kompetanse bidrar vi til å se nye muligheter for forbedring av arbeidsmiljøet. Vi bistår med å identifisere risikoforhold og foreslår helsefremmende og forebyggende tiltak.  Vi gir også råd om verneinnretninger og verneutstyr.