Vernerunder

Vernerunder for å kartlegge risikoen for at uhell kan inntreffe.

Vernerunder er en rutinemessig gjennomgang av et arbeidsområde for å sikre at arbeidsmiljømessige forhold er tilfredsstillende. Vernerunde er et viktig verktøy i det systematiske HMS-arbeidet.

Forebygg Skade AS' personell deltar på vernerunder ute i bedriften. Med vår erfaring og kompetanse bidrar vi til å se nye muligheter for forbedring av arbeidsmiljøet. Vi bistår med å identifisere risikoforhold og foreslår helsefremmende og forebyggende tiltak.  Vi gir også råd om verneinnretninger og verneutstyr.