Om oss

Bedriftshelsetjenesten Forebygg Skade AS

Historie

Forebygg Skade ble etablert i 1999. I 2010 var vi den første bedriftshelsetjenesten på Vestlandet som fikk offentlig godkjenning til å drive bedriftshelsetjeneste (BHT). Bakgrunnen for etableringen var kundenes etterspørsel etter en bedriftshelsetjeneste som vektlegger faglig og praktisk bistand til å forbygge skader. Hovedkontoret vårt holder til på Sola, og i senere tid har vi også etablert en avdeling på Nesttun i Bergen.

UTGANGSPUNKTET FOR VÅRT KONSEPT

 • Sterk vektlegging på å forebygge skader hos våre kunder.
 • Bistå kundene våre med å etterleve regelverk om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Alt arbeidet vi utfører dokumenteres i henhold til gjeldene regelverk.
 • Opplæring og informasjon slik at vernerunder og lignende ledes rett på de mest risikoutsatte arbeidsoperasjonene.
 • Det skal alltid utarbeides en aktivitetsplan for HMS-arbeidet. Ved behov kan vi utarbeide et estimat over kostnadene for de enkelte aktivitene. Dette bidrar til at kundene enklere kan budsjettere kostnadene for HMS-innsatsen.
 • Helsekontroller skal være målrettede! Det betyr at det vektlegges å avdekke begynnende helseplager som er relatert til den enkeltes arbeidssituasjon, og vurdere om forebyggende tiltak virker etter hensikten.
 • Enkle og forståelige løsninger.
 • Bistand til å etterlevere Byggherreforskriften.
 • "Tørre" å bistå kundene i deres kontakt med Arbeidstilsynet og lignende.

VÅR SPESIALITET

 • Mobile helsekontorer til gjennomføring av helsekartlegginger, (våre medarbeidere kommer ut til arbeidsstedet for å gjennomføre helsekontroller). Dette sparer kundene våre for tid og penger. De ansatte slipper reise- og ventetid. 
 • I tillegg til at våre kunder sparer tid og penger, vil det være nyttig for det totale "helsebildet" til den enkelte ansatte at bedriftshelsetjenesten er ute på arbeidsplassen og kan foreta befaringer dersom det skulle være tvil om eksponeringer og risiko.

VÅR VISJON

 • Vi vil med systematisk og korrekt informasjon om bruken av gode HMS-planer vise at det skal være lønnsomt og trygt å være kunde i Forebygg Skade.
 • Vi vil bestrebe oss å holde en nær kontakt med våre kunder.

VÅRT VERDIGRUNNLAG

 • Forebyggelse av tap er ikke bare god økonomi, men også forebyggelse av tapt liv og helse.

VÅRT SÆRPREG

 • Aktivt fremme en endring i bedrifter og deres ansattes holdning når det gjelder å forbygge tap av liv og helse, samt skader på ytre miljø.
 • Aktiv bruk av forskjellige fagfolk til å bistå ledelsen der det er nødvendig, og når det er nødvendig, for å ivareta arbeidsmiljøet i bedriften på en betryggende måte. 
 • Etablere et nært samarbeid med alle våre kunder og aktivt delta i revisjoner av internkontrollen og HMS-planer.