HMS-kurs for ansatte

Enkeltes arbeidstakers kunnskaper og bevissthet

Ett av hovedformålene med kurset er å øke den enkeltes arbeidstakers kunnskaper og bevissthet i forhold til egen og kollegaers sikkerhet i arbeidsdagen. Kurset tar for seg ansattes ansvar, rettigheter og plikter hva gjelder arbeidsmiljøregelverket og bestemmelser i HMS-internkontroll. Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne mottar slik informasjon. Alle ansatte må skrive under på at informasjonen er mottatt og forstått. Viktig dokumentasjon for internkontroll”mappen”!

PÅMELDING (kurs@forebyggskade.no)
Eventuelt ring oss på 51 63 04 00

Kurstid: 2 timer
Deltagere: Inntil 10 per kurs
Lovpålagt: Nei

Kunder: kr. 5 800,- per kurs
Ordinær: kr. 6 490,- per kurs

(Prisene er ikke avgiftspliktige).

Kurspris inkluderer kursbevis, kurshefte, juice/mineralvann og kaffe.

Kurset gjennomføres av sertifisert personell. Blant annet sykepleiere, verneingeniører og fysioterapeuter, samt hovedinstruktør i DHLR.

Vi kan også utarbeide et skreddersydd kurstilbud for deg og din bedrift. Kontakt oss på 51 63 04 00.