HMS-kurs for ansatte

Enkeltes arbeidstakers kunnskaper og bevissthet

Ett av hovedformålene med kurset er å øke den enkeltes arbeidstakers kunnskaper og bevissthet i forhold til egen og kollegaers sikkerhet i arbeidsdagen. Kurset tar for seg ansattes ansvar, rettigheter og plikter hva gjelder arbeidsmiljøregelverket og bestemmelser i HMS-internkontroll. Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne mottar slik informasjon. Alle ansatte må skrive under på at informasjonen er mottatt og forstått. Viktig dokumentasjon for internkontroll”mappen”!

Påmelding: post@forebyggskade.no

Eventuelt ring oss på 97595248

Kurstid: 2 timer
Lovpålagt: Nei
Pris på forespørsel. 


Kurspris inkluderer kursbevis, kurshefte, juice/mineralvann og kaffe.

Kurset gjennomføres av sertifisert personell. Blant annet sykepleiere, verneingeniører og fysioterapeuter, samt hovedinstruktør i DHLR.

Vi kan også utarbeide et skreddersydd kurstilbud for deg og din bedrift. Kontakt oss på 97 59 52 48