Juridiske tjenester

Forebygg Skade AS tilbyr følgende:

Faktaundersøkelser (granskning) i forbindelse med konflikt utført av jurist
  • Mekling i konflikt mellom ansatte
  • Kurs:
    - Rettigheter og plikter i henhold til arbeidsmiljøloven
    - Behandling av oppsigelses- og avskjedssaker

De juridiske tjenestene blir leverert av vår samarbeidspartner LIGL Advokater AS.