Målrettet handlingsplan for HMS

HMS-Handlingsplanen er et viktig ledd i det forebyggende arbeidet for en sikrere et godt arbeidsmiljø i bedrifrten. Planen skal inngå som en del av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og utarbeides i samarbeid med din bedrift og Forebygg Skade.

En HMS-handlingsplan skal også sikre at bedriften for god oversikt i om risikonivået innen de forskjellige arbeidsoperasjonen er innen et akseptabelt nivå. Alle kundenne våre i Stavanger, Sandnes, OS og Besgen har sammen med oss etablert handlingsplan for et år frem.

Det er viktig at handlingsplanene utarbeides sammen med verneombud, arbeidsledere o.l. i tillegg til daglig leder.


I henhold til Arbeidsmiljølovens forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 13 § 13-1a plikter arbeidsgiver, i samarbeide med bedriftshelsetjenesten, å utarbeide en HMS-handlingplan som skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Vi etablerer og skreddersyr handlingsplan med de nødvendige HMS-aktiviteter i henhold til gjeldene regelverk. Som kunde hos Forebygg Skade sørger vi for at handlingsplanen følges opp og gjennomføres slik som avtalt.
spacer
Telefon: 51 63 04 00

E-post: post@forebyggskade.no
Bedriftshelsetjenesten
Forebygg Skade AS
Postadresse:
Prinsensvei 10A
, 4315 Sandnes
Se kart
Forebygg Skade