Samarbeid

Våre samarbeidspartnere

Aleris
Aleris er en av de største private aktørene innen levering av medisinske tjenester i Norge. Forebygg Skade AS har samarbeidet med Aleris Bergen i flere år, men utvider nå samarbeidet til å gjelde på alle steder der Forebygg Skade AS' sine kunder er representert.
Advokatfirmaet LIGL
​Advokatfirmaet LIGL ​tilbyr Forebygg Skade's kunder juridisk bistand. LIGLgo™ gjør LIGL i stand til å levere advokattjenester på en helt ny måte. Mye av det advokater tradisjonelt har gjort og tatt betalt for, er lagt inn i LIGLgo™ slik at tjenestene totalt sett blir mye mer effektive. Advokatene kan dessuten samarbeide med sine kunder på den digitale plattformen – også det vil redusere tidsbruken. Advokatene kan dermed konsentrere seg mer om jussen og strategiene og skape verdier for sine kunder.
Aktiv Treningssenter
Aktiv Treningssenter ​som tilbyr Forebygg Skade's kunder medlemsskap for ansatte. Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte i kontakt med arbeidstakere som sliter med muskel- og skjelettplager i forbindelse med tunge løft, lite gunstige arbeidsstillinger, monotone bevegelser o.l. I denne sammenheng må arbeidsgiver påse at arbeidstakeren har adekvate hjelpemidler og verneutstyr, men det er også viktig at arbeidstaker selv trener regelmessig for å ivareta egen styrke. Vi ser også ofte at arbeidsmedisinere anbefaler trening som et bidrag til en sikrere og tyggere arbeidsutførelse. Aktiv Treningssenter er i så måte en ideell partner for Forebygg Skade AS. De tilbyr et dedikert og godt skolert personell, som står klar til å hjelpe og assistere arbeidstakere i alle bransjer. Aktiv skriver selv:

"I samarbeid med Forebygg Skade tilbyr vi varierte former for fysisk aktivitet, enten individuelt, eller som motiverende aktivitets- og turkonkurranse for alle ansatte. Aktiv Treningssenter ble etablert i januar 1996. På nærmere 1700m² fokuserer vi på trivsel og helse i lyse og innbydende lokaler. Vi har et voksent og folkelig treningsmiljø som det er lett å trives i. Vår misjon er å fremme helse og god livskvalitet i en arena med sunne verdier og kunnskapsrike mennesker. Vår visjon fremkommer i vårt motto; “frisk fremtid med aktiv nåtid”.