Bli kunde

Behov for kvalifisert bedriftshelsetjeneste i Stavanger eller Bergen?

Hvordan bli kunde:

Send mail til post@forebyggskade.no, så kontakter vi deg innen 1 dag. 

Kundemøte
Som et første ledd i prosessen avtaler vi gjerne et uforpliktende møte mellom begge parter for å presentere virksomheten vår og tjenester vi kan tilby.

Handlingsplan og aktiviteter
I forkant av møtet har vi laget et forslag til en HMS-handlingsplan for din bedrift og hvilke aktiviteter vi vurderer som essensielle.

Avtale om bedriftshelsetjeneste
Ved interesse for oss og vårt konsept har vi en gjennomgang av selve kontrakten og signerer denne.

Gå i gang med aktivitetene på handlingsplanen
I forhold til planlagte aktiviteter på handlingsplanen er det vi, i samråd med deg som kunde, som arrangerer og planlegger nøyaktige datoer for når aktivitetene skal utføres, det vil si at vi passer på at handlingsplanen gjennomføres slik som planlagt.

Fakturering
Forebygg Skade fakturerer årlig, halvårlig og kvartalsvis for de ordinære HMS-aktiviteter (inkludert Grunnpakken)  og ved utførelse av spesielle aktiviteter (målrettede helsekontroller, kurs, faktaundersøkelser ved konflikt, sykefraværsoppfølging o.l.).

Ta kontakt i dag!

Telefon nummer: 97595248

Stavanger
Anders Larsen, Daglig leder, telefon  975 95 248
E-post:  anders.larsen@forebyggskade.no

Bergen
Anders Larsen, Daglig leder, telefon 975 95 248
Tom Strann Avdelingsleder, mobil 911 94 680
E-post: tom.strann@forebyggskade.no
 
Se Forebygg Skade-flyer
Last ned Forebygg Skade-flyer (pdf-fil)