Ergonomi

Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning. Tungt og ensformig arbeid, belastende arbeidsstillinger og tidspress er uheldig.

Muskel- og skjelettplager er årsak til rundt halvparten av sykefraværet og store deler av uføretrygden. Uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen kan forårsake muskel- og skjelettplager. Ved tilrettelegging av gode arbeidsplasser kan helseplager forebygges og sykefravær reduseres.


Våre dyktige fysioterapeuter bistår din bedrift med:
  • Tilrettelegging av gode arbeidsplasser
  • Forebygging av muskel- og skjelettplager
  • Råd om forebyggende tiltak
  • Kartlegging av risikofaktorer og forslag til konkrete tiltak
  • Opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk
  • Undervisning om kropp og belastninger og hvordan  forebygge helseplager
  • Råd  ved innkjøp av utstyr og planlegging av nye arbeidsplasser
spacer
Telefon: 51 63 04 00

E-post: post@forebyggskade.no
Bedriftshelsetjenesten
Forebygg Skade AS
Postadresse:
Prinsensvei 10A
, 4315 Sandnes
Se kart
Forebygg Skade