Ergonomi

Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig! Muskel- skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær.

Hva er ergonomi? Hvorfor er det så viktig? 
Ergonomi handler om tilpasning mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning. Tungt og ensformig arbeid, belastende arbeidsstillinger og tidspress er uheldig.

"Ergonomi handler om å tilpasse omgivelser og arbeidsoppgaver til den som skal utføre oppgavene, med et formål om å bevare god helse og effektivt arbeid".

Muskel- og skjelettplager er årsak til rundt halvparten av sykefraværet og store deler av uføretrygden. Uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen kan forårsake muskel- og skjelettplager. Ved tilrettelegging av gode arbeidsplasser kan helseplager forebygges og sykefravær reduseres.

Trenger du bistand til en ergonomisk kartlegging? 
Eller ønsker du mer informasjon rundt temaet ergonomi. 

Ta kontakt på post@forebyggskade.no 
Hovedreglene for å forebygge muskel- og skjelettplager er: 
 • Fjern årsaken til plagene: unngå tungt arbeid eller ensformig gjentakelsesarbeid
 • Finn en eventuell erstatning: skaff hjelp, butt ut tunge objekter, bruk hjelpemidler
 • Beskytt deg mot belastningsplager: arbeidsgiver må bidra med tilrettelegging, men du må varsle når kroppens grenser er nådd
 • Organiser arbeidet: variasjon, frihet, hvile, samarbeid
 • Gi/få opplæring
 • Tilrettelegg arbeidsplassen

Våre dyktige ergoterapeuter bistår din bedrift med:Tilrettelegging av gode arbeidsplasser
 • Forebygging av muskel- og skjelettplager
 • Råd om forebyggende tiltak
 • Kartlegging av risikofaktorer og forslag til konkrete tiltak
 • Opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk
 • Undervisning om kropp og belastninger og hvordan  forebygge helseplager
 • Råd  ved innkjøp av utstyr og planlegging av nye arbeidsplasser