Våre tjenester

Godkjent Bedriftshelsetjeneste med lokasjon i Stavanger og Bergen som jobber målrettet med HMS og forebygging

Tjenester

Forebygg Skade tilbyr tjenester som blant annet omfatter, og er i tråd med, det en kvalifisert og godkjent bedrifts­helsetjeneste skal ha i henhold til de til enhver tid gjeldende myndighetskrav. Vi jobber for det meste med kunder i Stavanger, Sola, Forus, Sandnes. Men har også begynt å få en del kunder i Bergen.

Hvorfor velge Forebygg Skade AS?

  • Vi bistår deg som kunde med å sørge for at lovpålagte aktiviteter gjennomføres på en pålitelig og kostnadseffektiv måte.
  • Vi har gode og enkle digitale verktøy (Kundeportalen), som effektiviserer bruken av bedriftshelsetjenesten. 
  • Vi tilbyr målrettede kartlegginger av arbeidstakernes helse fra vår "helsebil". Dette er et praktisk og kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle helsekontroller.
  • ​Vi fokuserer på et nært samarbeid med våre kunder, tilpasset den enkelte bedrifts behov til enhver tid.
  • ​Vi har et sterkt fokus på det organisatoriske (psykososiale) arbeidsmiljøet - blant annet tilbyr vi faktaundersøkelse ved konflikt.
     
I vår virksomhet har vi fokus på at bedriftshelseaktivitetene, vi bistår våre kunder med, skal være relevante i forhold til behovet kundene våre har. Vårt personell er dyktige og professjonell og er klar til å bistå deg og din bedrift med målrettet forebyggende arbeid innen helse, miljø og sikkerhet!


Er du usikker på om ditt firma er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste? Du må selvsagt ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg. Alternativt kan du sjekke selv på følgende link:

Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten

Bli kunde

Behov for kvalifisert bedriftshelsetjeneste?

Handlingsplan

HMS-Handlingsplanen er et viktig ledd i det forebyggende arbeidet for en sikrere et godt arbeidsmiljø i bedrifrten.

Risikovurderinger

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.

Vernerunder

Vernerunder er en rutinemessig gjennomgang av et arbeidsområde for å sikre at arbeidsmiljømessige forhold er tilfredsstillende.

Ergonomi

Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig.

Arbeidsmiljøkartlegging

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge farer og problemer i virksomheten.

Målrettet helsekontroll

Helsekontroller skal være målrettede!

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Nøkkelen til suksess er et godt arbeidsmiljø.

Sykefraværsoppfølging

Kravene til arbeidsgivere om å følge opp sykemeldte arbeidstakere er skjerpet de siste årene.

Arbeidsmiljøutvalg

Forebygg Skade har lang erfaring med deltagelse i AMU hos våre kunder.

Yrkeshygieniske målinger

Yrkeshygiene betegner det fagområdet som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko i denne forbindelse.

Internkontroll

Internkontrollen er et system som skal hjelpe til i det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Systematisk HMS-arbeid

Arbeidsmiljøloven pålegger alle bedrifter i Norge å ha løpende kontroll med arbeidsmiljøet.

HMS-rådgivning

Forebygg Skade har bred kompetanse og lang erfaring innen HMS-arbeid.

Byggherreforskriften

Som en del av det å bistå våre kunder innen bygg og anlegg med en god HMS-standard på bygge og anleggsplasser har vi tilegnet oss god kompetanse i forhold til Byggherreforskriften

Kurs og opplæring

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk og sikker utførelse av arbeidet.

Miljøfyrtårn

De tjenestene som alle bedrifter må ha hvert år, uansett størrelse eller type, legger vi inn i en såkalt Grunnpakke.

Forsikring

​Forebygg Skade planlegger en utvidet forsikringstjeneste.

Juridiske tjenester

Gratis juridisk veiledning til våre kunder