Internkontroll

Etablering og vedlikehold av internkontrollsystem

Internkontrollen er et system som skal hjelpe til i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Vi har gode kunnskaper og erfaring om etablering og vedlikehold av internkontrollsystem.

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen.

Hvorfor internkontroll?

  • HMS-arbeid eller internkontroll skal fremme forbedringsarbeid innen:arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • vern mot forurensning
  • forsvarlig behandling av avfall

Bedriftshelsetjenesten Forebygg Skade kartlegger, tilrettelegger og gir råd om ditt internkontrollsystem.