Grunnkurs i arbeidsmiljø (verneombudskurs)

Verneombud gjennomføre tilstrekkelig opplæring

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 6-5 skal verneombud gjennomføre tilstrekkelig opplæring for å utføre sitt verv på en forsvarlig måte. Kurset skal i tillegg bidra til økt kompetanseheving hos verneombud hva gjelder arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. 3 kursdager samt 2 dager egenlæring.

Kurset tilfredsstiller kravet om dokumentert HMS-opplæring av verneombud, førstelinjeledere og medlemmer av AMU.

PÅMELDING (kurs@forebyggskade.no)
Eventuelt ring oss på 51 63 04 00

Kurstid: 40 timer
Deltagere: Inntil 10 per kurs
Lovpålagt: Ja

Kunder: kr. 6 900,- per deltager
Ordinær: kr. 7 390,- per deltager

(Prisene er ikke avgiftspliktige).

Kurspris inkluderer kursbevis, kursmateriell, juice/mineralvann, kaffe og lunsj.
Kursmateriell: "Forskrift, best.nr. 701, Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning" (hefte)

Annet kursmateriell som kan kjøpes hos oss separat:
Bok: "Verneombudet"

Kursets innhold:

 • Arbeidsmiljøloven- hovedprinsipper(store endringer 2013)
 • Internkontrollforskriften
 • Ulykker- forebyggende sikkerhetstiltak
 • Verneutstyr
 • Ergonomi (arbeidsteknikk & forebyggende tiltak)
 • Støy og vibrasjoner
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Brannvern
 • Kjemikalier
 • Miljøvern
 • Bedriftshelsetjenesten (BHT)
 • Selskapets HMS mål – roller og ansvar
 • Belysning
 • Konflikthåndtering
 • Vold, trusler & trakassering
 • Stress
 • Systematisk HMS arbeid
 • LivsstilSykemelding, oppfølging, inkluderende arbeidsliv


Kurset gjennomføres av sertifisert personell. Blant annet sykepleiere, verneingeniører og fysioterapeuter, samt hovedinstruktør i DHLR.

Vi kan også utarbeide et skreddersydd kurstilbud for deg og din bedrift. Ta kontakt på 51 63 04 00.