Grunnleggende opplæring i førstehjelp

Grunnleggende hjerte-lungeredning (HLR)

Kurset tar for seg grunnleggende hjerte-lungeredning (HLR), inkl. praktisk trening. Som en del av kurset inngår i tillegg  informasjon/veiledning i forhold til bandasjering, ising, hodeskader, taping samt håndtering av bruddskader.

Kurset gjennomføres i tråd med anbefalinger og retnings-linjer gitt av Norsk Folkehjelpsråd i samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd.

PÅMELDING (post@forebyggskade.no)
Eventuelt ring oss på 97 59 52 48


Pris: På forespørsel.Vi kan også utarbeide et skreddersydd kurstilbud for deg og din bedrift. Kontakt oss.