HMS-opplæring for ledere

Arbeidsgiver gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-5 skal arbeidsgiver gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Kurset dekker veiledning utarbeidet av Arbeidstilsynet om HMS-opplæring for ledere.

PÅMELDING (kurs@forebyggskade.no)
Eventuelt ring oss på 51 63 04 00

Kurstid: 1 dag
Deltagere: Inntil 10 per kurs
Lovpålagt: Ja

Kunder: kr. 3 190,- per deltager
Ordinær: kr. 3 590,- per deltager

(Prisene er ikke avgiftspliktige).

Kurspris inkluderer kursbevis, juice/mineralvann, kaffe og lunsj.

Kursets innhold:

  • Hvorfor HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøloven
  • Internkontrollforskriften
  • Hvordan lage et HMS-system
  • Verneombud (VO/HVO)
  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
  • Bedriftshelsetjenesten (BHT)
  • Roller og ansvar i HMS arbeidet/ systematisk HMS arbeid
  • Risikovurdering
  • Ergonomi
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Kjemikalier
  • Sykefravær-inkluderende arbeidsliv
  • Konflikthåndtering
  • Handlingsplan
  • Oppsummering

Kurset gjennomføres av sertifisert personell, blant annet sykepleiere, verneingeniører og fysioterapeuter, samt hovedinstruktør i DHLR.

Vi kan også utarbeide et skreddersydd kurstilbud for deg og din bedrift. Ta kontakt på 51 63 04 00.