HMS-opplæring for ledere

Arbeidsgiver gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-5 skal arbeidsgiver gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Kurset dekker veiledning utarbeidet av Arbeidstilsynet om HMS-opplæring for ledere.

Påmelding: post@forebyggskade.no

Eventuelt ring oss på 97595248

Kurstid: 1 dag
Deltagere: Inntil 10 per kurs
Lovpålagt: Ja

Pris kr. 3 500,- per deltager


 

Kursets innhold:

 • Hvorfor HMS-arbeid
 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften
 • Hvordan lage et HMS-system
 • Verneombud (VO/HVO)
 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Bedriftshelsetjenesten (BHT)
 • Roller og ansvar i HMS arbeidet/ systematisk HMS arbeid
 • Risikovurdering
 • Ergonomi
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Kjemikalier
 • Sykefravær-inkluderende arbeidsliv
 • Konflikthåndtering
 • Handlingsplan
 • Oppsummering

Kurset gjennomføres av sertifisert personell, blant annet sykepleiere, verneingeniører og fysioterapeuter, samt hovedinstruktør i DHLR.

Vi kan også utarbeide et skreddersydd kurstilbud for deg og din bedrift. Ta kontakt på 51 63 04 00.