Arbeidsmiljøkartlegging

forbedre og forebygge uheldige belastninger

Hva er egentlig en arbeidsmiljøkartlegging?

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge farer og problemer i virksomheten. Ved å avdekke uheldige forhold kan en forbedre og forebygge uheldige belastninger.

Hvorfor kartlegge arbeidsmiljøet?
  •  Forebygg Skade foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene. Vi vurderer risiko for helsefare og fremmer forslag om forbedrende og forebyggende tiltak.

Verneingeniører, yrkeshygienikere, fysioterapeuter og bedriftssykepleiere gjennomfører grundig undersøkelse av din arbeidsplass for å bidra til trygge og sunne arbeidsforhold.

Vi bistår ved kartlegging og målinger av blant annet:
  • Støy
  • Kjemikalier
  • Inneklima
  • Lys
  • Ergonomi
  • Vibrasjoner
  • Biologiske faktorer
  • Psykososiale arbeidsforhold

For mer informasjon se Yrkeshygieniske målingerErgonomi og Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.