Arbeidsmiljøkartlegging

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge farer og problemer i virksomheten. Ved å avdekke uheldige forhold kan en forbedre og forebygge uheldige belastninger.

Forebygg Skade foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene. Vi vurderer risiko for helsefare og fremmer forslag om forbedrende og forebyggende tiltak.

Verneingeniører, yrkeshygienikere, fysioterapeuter og bedriftssykepleiere gjennomfører grundig undersøkelse av din arbeidsplass for å bidra til trygge og sunne arbeidsforhold.

Vi bistår ved kartlegging og målinger av blant annet:
  • Støy
  • Kjemikalier
  • Inneklima
  • Lys
  • Ergonomi
  • Vibrasjoner
  • Biologiske faktorer
  • Psykososiale arbeidsforhold

For mer informasjon se Yrkeshygieniske målinger, Ergonomi og Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.
 
spacer
Telefon: 51 63 04 00

E-post: post@forebyggskade.no
Bedriftshelsetjenesten
Forebygg Skade AS
Postadresse:
Prinsensvei 10A
, 4315 Sandnes
Se kart
Forebygg Skade