Arbeidsmiljøutvalg

Forebygg Skade har lang erfaring med deltagelse i AMU hos våre kunder. Vi veileder din bedrift i alt arbeid med AMU i forbindelse med oppstart, organisering og drift.

I virksomheter hvor det jevnlig sysselsetter minst 50 ansatte skal det være arbeidsmiljøutvalg (AMU). Både arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste er representert i AMU.

Vi deltar også i virksomhetens eventuelle AKAN-arbeid (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) og gir opplæring innen de ulike arbeidsmiljøforholdene i virksomheten.
spacer
Telefon: 51 63 04 00

E-post: post@forebyggskade.no
Bedriftshelsetjenesten
Forebygg Skade AS
Postadresse:
Prinsensvei 10A
, 4315 Sandnes
Se kart
Forebygg Skade