Arbeidsmiljøutvalg

Oppstart, organisering og drift

Forebygg Skade har lang erfaring med deltagelse i AMU hos våre kunder. Vi veileder din bedrift i alt arbeid med AMU i forbindelse med oppstart, organisering og drift.

I virksomheter hvor det jevnlig sysselsetter minst 50 ansatte skal det være arbeidsmiljøutvalg (AMU). Både arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste er representert i AMU.

Vi deltar også i virksomhetens eventuelle AKAN-arbeid (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) og gir opplæring innen de ulike arbeidsmiljøforholdene i virksomheten.