Kurs for kundebedrifter og andre aktører

Vi i bedriftshelsetjenesten Forebygg Skade AS jobber målrettet med HMS og forebygging overfor våre kunde-bedrifter. For å bedre dette arbeidet, har vi i de ulike faggruppene sammen utformet en ny kurskatalog. Kursene kommer som supplement til vårt arbeid ellers. Vi ønsker med disse kursene å bidra til blant annet:

- Økt bevissthet rundt BHTs arbeid ute i bedriftene.
- Tettere samarbeid mellom bedrifter og BHT.
- Tettere samarbeid mellom bedrifter.
- Økt kompetanse og forståelse for krav og forskrifter.

Ved bestlling av kurs, gjøres dette via kontaktinfo for det aktuelle kurset. Ved bestilling av kurs, vil avtale om dato skje mellom partene, dersom dato ikke er satt på forhånd. Kursene kan skreddersys i forhold til bedriftenes behov og bestilling.

Vi anbefaler våre bedrifter å være tidlig ute. Bedrifter med BHT-avtale vil bli prioritert.

Ved alle kurs utstedes kursbevis. Dersom dette ikke blir gjort automatisk kan deltakere be om ettersendelse av kursbevis.

Kursene gjennomføres av sertifisert personell, blant annet sykepleiere, verneingeniører og fysioterapeuter, samt hovedinstruktør i DHLR.

PÅMELDING (kurs@forebyggskade.no)
Eventuelt ring oss på 51 63 04 00
spacer
Telefon: 51 63 04 00

E-post: post@forebyggskade.no
Bedriftshelsetjenesten
Forebygg Skade AS
Postadresse:
Prinsensvei 10A
, 4315 Sandnes
Se kart
Forebygg Skade