Kurs og opplæring

Nødvendig opplæring og øvelse

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk og sikker utførelse av arbeidet. Arbeidstakerne skal også ha løpende informasjon om arbeidsmiljø og risikofaktorer i tilknytning til arbeidet.

Forebygg Skade tilbyr kurs innen HMS og arbeidsmiljø. Kursene kan tilrettelegges med bakgrunn i arbeidsutfordringer i din bedrift.

Kursene gjennomføres i våre lokaler, eller på nett. Alt etter ønske. 

Kursene gjennomføres av kvalifisert personell som

 • Bedriftssykepleiere
 • Anestesisykepleiere
 • Ergoterapeuter
 • Verneingeniører
 • Yrkeshygienikere
 • Advokat

Vi tilbyr kurs innen blant annet:

 • HMS-opplæring for ledere
 • Grunnkurs i arbeidsmiljø
 • HMS-kurs for ansatte
 • Ergonomi og arbeidsteknikk
 • Grunnleggende opplæring i førstehjelp
 • Førstehjelp - DHLR

Se forøvrig vår kursside for mer informasjon og påmelding.