Målrettet helsekontroll

Helsekontroller skal være målrettede!

Det betyr at helsekontrollen skal ta hensyn til den eksponeringsrisiko arbeidstakerne har. Målrettede helsekontroller er en sikkerhetsventil for å forhindre ytterligere skader relatert den enkeltes arbeidssituasjon. På denne måten  avdekkes det hvorvidt iverksatte forebyggende tiltak er tilstrekkelige og eventuelt hvilke tiltak som må igangsettes for å hindre videre utvikling av helseplagene.

​Det er ingenting i veien for at bedriftene kjøper generelle helsekontroller for sine ansatte, men det er da viktig at det også tas hensyn til risikobildet i bedriften. I motsatt fall kan man risikere at helsekontrollen ikke tilfredsstiller lovens krav om målrettethet.

Helseundersøkelsene blir utført av vårt dyktige helsepersonell. Helsekontrollen tilpasses altså din bedrifts arbeidsmiljøutfordringer. Empirisk resultat av undersøkelsene vil bli samkjørt med risikovurderinger av arbeidsplassen.

Undersøkelsene kan skje på den enkelte ansattes arbeidsplass i Forebygg Skade AS' helsebil, eller helsesenter etter avtale.