Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljø

Nøkkelen til suksess er et godt arbeidsmiljø. Samhold og trygghet, klare mål, tydelig ledelse og adekvate tilbakemeldinger gir motiverte medarbeidere. Forebygg Skade har verktøy for kartlegging av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Vi har flere modeller, fra enkle metoder som kan benyttes som et grunnlag for prioritering mellom avdelinger, til grundige kvalitative undersøkelser, inkludert lederstøtte.

​En vanlig tabbe når det gjelder arbeidsmiljøundersøkelser, er at resultatene ofte havner i en skuff uten at det blir igangsatt tiltak. Arbeidsmiljøundersøkelsen er bare et grunnlag for å få en oversikt over situasjonen. Det virkelige arbeidet starter etter at undersøkelsen er gjort. Vi hjelper virksomheten videre med å foreslå tiltak for å komme videre med prosessen. 

Vi bistår virksomheten med:
 • Planlegging og gjennomføring av organisatoriske endringer i virksomheten
 • Løpende kartlegging av arbeidsmijøet, indivuell oppfølging og samtaler
 • Fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som kan bidra til positiv utvikling av det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøe
 • Rådgivning i konkrete arbeidsmiljøsaker/konflikt håndtering (granskning/faktaundersøkelse). Konflikter er snarere regelen enn unntaket. Der det er mennesker som jobber sammen, kan man altså regne med at det oppstår konflikter fra tid til annen. Arbeidsmiljøloven krever at uheldig belastning (blant annet som følge av konflikt) utløser aktivitetsplikt for virksomheten. Vi hjelper dere med å håndtere slike situasjoner.
 • Informasjon og opplæring


Våre kartlegginger hjelper deg med å:
 • Bidrar til lojalitet, motiverte og resultatorienterte arbeidstakere
 • Gi lederene et verktøy for å forstå de ansattes behov
 • Forebygge og eventuel  håndtere konflinkter
 • Gi ansatte mulighet for å gi verdifulle tilbakemeldinger

Vi bistår virksomheten med:

 • Planlegging og gjennomføring av organisatoriske endringer i virksomheten
 • Løpende kartlegging av arbeidsmijøet, indivuell oppfølging og samtaler
 • Fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som kan bidra til positiv utvikling av det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøe
 • Rådgivning i konkrete arbeidsmiljøsaker/konflikt håndtering (granskning/faktaundersøkelse). Konflikter er snarere regelen enn unntaket. Der det er mennesker som jobber sammen, kan man altså regne med at det oppstår konflikter fra tid til annen. Arbeidsmiljøloven krever at uheldig belastning (blant annet som følge av konflikt) utløser aktivitetsplikt for virksomheten. Vi hjelper dere med å håndtere slike situasjoner.
 • Informasjon og opplæring

Våre kartlegginger hjelper deg med å:

 • Bidrar til lojalitet, motiverte og resultatorienterte arbeidstakere
 • Gi lederene et verktøy for å forstå de ansattes behov
 • Forebygge og eventuel  håndtere konflinkter
 • Gi ansatte mulighet for å gi verdifulle tilbakemeldinger