Sykefraværs­oppfølging

God effekt for resultatet

Sykefraværsoppfølgingen (Arbeidsmiljøloven kap 4), og hvor grundig arbeidsgiver er med dette arbeidet, kan ha god effekt for resultatet.

Kravene til arbeidsgivere om å følge opp sykemeldte arbeidstakere er skjerpet de siste årene. Forebygg Skade hjelper deg med å finne gode løsninger for din bedrift og veileder deg i skjemaveldet. Vi har spesialisert oss på å hjelpe ledere og ansatte med sykefraværsarbeidet.

Forebygg Skade tilbyr hjelp med blant annet:
  • Veiledning i sykefraværsoppfølging
  • Bistand ved utarbeidelse av oppfølgingsplan
  • Deltagelse på dialogmøter
  • Individuell tilrettelegging Forebyggende arbeid

Vi har fagpersoner med helsebakgrunn som har kompetanse på forholdet mellom sykdom, funksjon, arbeidsevne og muligheter.