Yrkeshygieniske målinger

Eliminere eller redusere helserisiko

Yrkeshygiene betegner det fagområdet som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko i denne forbindelse.

Forebygg Skade har lang erfaring med arbeid innen denne fagdisiplinen.

Våre yrkeshygienikere har spesialkompetanse innen:
 • Identifisering og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • vurdering av tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko
 • norsk og internasjonalt regelverk og standarder
 • risikovurdering
 • systematisk HMS-arbeid

Vi kan tilby måling, kartlegging og vurdering av:

 • lys, støy og vibrasjoner (fysiske forhold)
 • inneklima i skoler, barnehager og på arbeidsplasser når det gjelder f.eks.:
 • temperatur, fukt, karbondioksid, trekk
 • eksponering for kjemikalier, kjemikaliestyring og tiltak for kontroll med eksponering
 • eksponering for biologiske faktorer/forhold, som
 • bakterier, virus, mugg, sopp
 • organisering av stoffkartotek (produktblader skal ikke være eldre enn 3 år). Det bør settes av
 • ​tid til gjennomgang hvert år for blant annet å vurdere bruk og eventuelle nye/erstattede stoffer kjemikalier

Vi foretar også
 • vurdering og rekonstruksjon av historisk eksponering
 • oppfølging av nybygg og modifikasjoner (teknisk/fysisk arbeidsmiljø)