Kjetil%20hjemmeside

Hvorfor gjennomføre helsekontroller?

Er din bedrift pålagt?
 
Helsekontroller er ofte det folk forbinder med bedriftshelsetjeneste. Men er det sant?
Målretta helsekontroller er en del av det bedriftshelsetjeneste bistår bedrifter med. Hensikten med disse undersøkelsene er primært å forebygg skader og å forhindre at oppstått skade forverres.

Er helsekontroller lovpålagt?

Ved noen typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakeren får gjennomført helsekontroll. Om man er lovpålagt å gjennomføre helsekontroller har med eksponering og bransje å gjøre.  Regelverket skiller mellom plikten til å gjennomføre og plikten til å tilby helsekontroll.
 

 
Plikt til å gjennomføre helsekontroller hvis man er utsatt for:
 1. asbest
 2. støy over 80 desibel over en arbeidsdag på åtte timer, eller 130 desibel impulsstøy, så skal man ha hørselskontroll
 3. bergarbeid
 4. biologiske faktorer, smitte
 5. arbeid med farlige kjemikalier
 6. ioniserende stråling
 7. elektromagnetiske felt som overskrider grenseverdiene
 8. kunstig optisk stråling
 9. dykking
 10. røyk og kjemikalie-dykkingPlikt til å tilby helsekontroller:
 11. arbeid ved dataskjerm (synsprøve)
 12. avløpsanlegg (rørleggere, typisk)
 13. arbeid som gir eksponering mot mekaniske vibrasjoner
 14. boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
 15. nattarbeid 
 
Har du spørsmål rundt helsekontroll?
Eller har din bedrift behov for helsekontroller?
 
PS: Vi har en helsebil, dette gjør at vi kan gjennomfør helsekontroller ute hos deg og din bedrift!
Ta kontakt på post@forebyggskade.no
 

Kurs for Backe Rogaland

Kurs for Backe Rogaland

Vi er stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vår verktøykasse

Et sunt og attraktivt arbeidsmiljø er avgjørende for suksess
Vi er stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vår verktøykasse

Og bli pensjonist stopper ikke Jostein!

Og bli pensjonist stopper ikke Jostein!

Besøket hos EnergyX var en fantastisk opplevelse!

Besøket hos EnergyX var en fantastisk opplevelse!

HMS-revisjon

HMS-revisjon

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Miljøstatus i Norge

Lesetid: 1 min
Miljøstatus i Norge

Bærekraftig utvikling

HMS er en viktig del av det
Bærekraftig utvikling

Hva skal innternkontrollen inneholde?

Her har du svaret
Hva skal innternkontrollen inneholde?

Hvorfor gjennomføre helsekontroller?

Er din bedrift pålagt?
Hvorfor gjennomføre helsekontroller?
Arkiv »