Revisjon%20HMS

HMS-revisjon

Vi i Forebygg Skade har bistått Holmens med revisjon av HMS-systemet. Kjekke folk, i en spennende bedrift. 
Hva er revisjon? Revisjon er en systematisk  prosess for å avdekke om lovkrav, standarder, prosedyrer eller andre bestemmelser for organisasjonen etterleves, og at prosessene er virkningsfulle slik at organisasjonen oppnår sine mål.

Et grunnleggende prinsipp for ledelsessystemer består av fire faser:
- P – Planlegge (Plan): Kartlegge, risikovurdere, legge planer og føringer (politikk, mål, handlingsplaner) for arbeidet for å sikre måloppnåelse
- D – Utføre (Do): Støtteoppgaver og annen gjennomføring, organisering, opplæring, kommunikasjon og dokumentasjon
- C – Kontrollere (Check): Evaluere utførelsen av arbeidet, registeringer, avviksbehandling, kartlegginger og revisjoner
- A – Korrigere (Act/improve): Kontinuerlig forbedring, vurdere måloppnåelse, ledelsens gjennomgåelse og nye målsetninger

Det er under bokstav C, at revisjon kommer inn. 

HMS handler om å jobbe systematisk, og dermed må man gå igjennom og kontrollere det man har.  

Kurs for Backe Rogaland

Kurs for Backe Rogaland

Vi er stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vår verktøykasse

Et sunt og attraktivt arbeidsmiljø er avgjørende for suksess
Vi er stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vår verktøykasse

Og bli pensjonist stopper ikke Jostein!

Og bli pensjonist stopper ikke Jostein!

Besøket hos EnergyX var en fantastisk opplevelse!

Besøket hos EnergyX var en fantastisk opplevelse!

HMS-revisjon

HMS-revisjon

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Miljøstatus i Norge

Lesetid: 1 min
Miljøstatus i Norge

Bærekraftig utvikling

HMS er en viktig del av det
Bærekraftig utvikling

Hva skal innternkontrollen inneholde?

Her har du svaret
Hva skal innternkontrollen inneholde?

Hvorfor gjennomføre helsekontroller?

Er din bedrift pålagt?
Hvorfor gjennomføre helsekontroller?
Arkiv »
Nyheter