Revisjon%20HMS

HMS-revisjon

Vi i Forebygg Skade har bistått Holmens med revisjon av HMS-systemet. Kjekke folk, i en spennende bedrift. 
Hva er revisjon? Revisjon er en systematisk  prosess for å avdekke om lovkrav, standarder, prosedyrer eller andre bestemmelser for organisasjonen etterleves, og at prosessene er virkningsfulle slik at organisasjonen oppnår sine mål.

Et grunnleggende prinsipp for ledelsessystemer består av fire faser:
- P – Planlegge (Plan): Kartlegge, risikovurdere, legge planer og føringer (politikk, mål, handlingsplaner) for arbeidet for å sikre måloppnåelse
- D – Utføre (Do): Støtteoppgaver og annen gjennomføring, organisering, opplæring, kommunikasjon og dokumentasjon
- C – Kontrollere (Check): Evaluere utførelsen av arbeidet, registeringer, avviksbehandling, kartlegginger og revisjoner
- A – Korrigere (Act/improve): Kontinuerlig forbedring, vurdere måloppnåelse, ledelsens gjennomgåelse og nye målsetninger

Det er under bokstav C, at revisjon kommer inn. 

HMS handler om å jobbe systematisk, og dermed må man gå igjennom og kontrollere det man har.  

HMS-revisjon

HMS-revisjon

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Miljøstatus i Norge

Lesetid: 1 min
Miljøstatus i Norge

Bærekraftig utvikling

HMS er en viktig del av det
Bærekraftig utvikling

Hva skal innternkontrollen inneholde?

Her har du svaret
Hva skal innternkontrollen inneholde?

Er din bedrift pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste?

Forebygg Skade hjelper deg!
Er din bedrift pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste?

Hvorfor gjennomføre helsekontroller?

Er din bedrift pålagt?
Hvorfor gjennomføre helsekontroller?

Ergonomikurs for Holmens

Riktig og viktig fokus
Ergonomikurs for Holmens
Arkiv »
Nyheter