Flor

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Forebygg Skade var hos Flor & Fjære for å bistå i kartlegging og risikovurdering av de ulike arbeidsoppgavene de ansatte har.
De åpnet nytt bygg (Drivhuset) på øyen i år, og av den grunn var det på tide med en ny kartlegging!

Hvorfor kartlegge?
Alle bedrifter er pålagt å kartlegge og vurdere de farene eller problemene som kan skje, og deretter vurdere risikoen knyttet til arbeidet.
Å vurdere risiko er en kontinuerlig prosess, man skal jevnlig vurdere farene/problemene i virksomheten og daglig leder er den som er ansvarlig for at det blir gjennomført!
Målet er at ingen skal bli syke eller skadet på grunn av arbeid, så da må vi kartlegge for  å finne ut om det er behov for tiltak som kan holde risikoene nede.  

Å forebygge er billigere enn å reparere! 
 

HMS-revisjon

HMS-revisjon

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Miljøstatus i Norge

Lesetid: 1 min
Miljøstatus i Norge

Bærekraftig utvikling

HMS er en viktig del av det
Bærekraftig utvikling

Hva skal innternkontrollen inneholde?

Her har du svaret
Hva skal innternkontrollen inneholde?

Er din bedrift pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste?

Forebygg Skade hjelper deg!
Er din bedrift pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste?

Hvorfor gjennomføre helsekontroller?

Er din bedrift pålagt?
Hvorfor gjennomføre helsekontroller?

Ergonomikurs for Holmens

Riktig og viktig fokus
Ergonomikurs for Holmens
Arkiv »