MIlj%C3%B8status

Miljøstatus i Norge

Lesetid: 1 min
Miljøutfordringer før og nå, er det fortsatt de samme?

Hva er egentlig miljøstatusen i Norge nå? Står det bedre til nå en før?
Svaret er nok at utfordringene er annerledes en for 50, 100 og 150 år siden.

Før var det kanskje mer lokale miljøproblemer, som ofte kunne løses lokalt og nasjonalt. Det var kanskje punktutslipp fra en pipe eller rør. 
Og man kunne ofte se utslippet med det blotte øyet. Utslippskrav og bedre teknologi førte til mindre utslipp. 

Nå står vi ovenfor globale miljøutfordringer som må løses gjennom internationalt samarbeid. Det krever omfattende, helhetelige løsninger på tvers av land og sektorer.
Ofte usynlige, som miljøgifter i mat og støv. Det er mange flere mindre utslippskilder, som biler og forbruksprodukter.

Det er komplekse sammenhenger. Press på miljøet fra mange hold, som klimaendringer, arealbruk, miljøgifter, fremmede arter. 
Klimaendringene som er den mest alvorlige miljøutordringen vi står ovenfor, kan også forsterke de andre miljøproblemene.

Hvordan kan du og din bedrift ta deres del av samfunnsansvaret?
Hvilke systemer kan dere bruke for å jobbe med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar?

Vi i Forebygg Skade vet svaret! Spørs oss om råd, så hjelper vi deg i riktig retning.

Og husk: Det er enklere å forebygge, enn å reparere :)  

Kurs for Backe Rogaland

Kurs for Backe Rogaland

Vi er stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vår verktøykasse

Et sunt og attraktivt arbeidsmiljø er avgjørende for suksess
Vi er stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vår verktøykasse

Og bli pensjonist stopper ikke Jostein!

Og bli pensjonist stopper ikke Jostein!

Besøket hos EnergyX var en fantastisk opplevelse!

Besøket hos EnergyX var en fantastisk opplevelse!

HMS-revisjon

HMS-revisjon

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Miljøstatus i Norge

Lesetid: 1 min
Miljøstatus i Norge

Bærekraftig utvikling

HMS er en viktig del av det
Bærekraftig utvikling

Hva skal innternkontrollen inneholde?

Her har du svaret
Hva skal innternkontrollen inneholde?

Hvorfor gjennomføre helsekontroller?

Er din bedrift pålagt?
Hvorfor gjennomføre helsekontroller?
Arkiv »