Kjetil%20hjemmeside

Hvorfor gjennomføre helsekontroller?

Er din bedrift pålagt?
 
Helsekontroller er ofte det folk forbinder med bedriftshelsetjeneste. Men er det sant?
Målretta helsekontroller er en del av det bedriftshelsetjeneste bistår bedrifter med. Hensikten med disse undersøkelsene er primært å forebygg skader og å forhindre at oppstått skade forverres.

Er helsekontroller lovpålagt?

Ved noen typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakeren får gjennomført helsekontroll. Om man er lovpålagt å gjennomføre helsekontroller har med eksponering og bransje å gjøre.  Regelverket skiller mellom plikten til å gjennomføre og plikten til å tilby helsekontroll.
 

 
Plikt til å gjennomføre helsekontroller hvis man er utsatt for:
 1. asbest
 2. støy over 80 desibel over en arbeidsdag på åtte timer, eller 130 desibel impulsstøy, så skal man ha hørselskontroll
 3. bergarbeid
 4. biologiske faktorer, smitte
 5. arbeid med farlige kjemikalier
 6. ioniserende stråling
 7. elektromagnetiske felt som overskrider grenseverdiene
 8. kunstig optisk stråling
 9. dykking
 10. røyk og kjemikalie-dykkingPlikt til å tilby helsekontroller:
 11. arbeid ved dataskjerm (synsprøve)
 12. avløpsanlegg (rørleggere, typisk)
 13. arbeid som gir eksponering mot mekaniske vibrasjoner
 14. boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
 15. nattarbeid 
 
Har du spørsmål rundt helsekontroll?
Eller har din bedrift behov for helsekontroller?
 
PS: Vi har en helsebil, dette gjør at vi kan gjennomfør helsekontroller ute hos deg og din bedrift!
Ta kontakt på post@forebyggskade.no
 

HMS-revisjon

HMS-revisjon

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Kartlegging og risikovurdering hos Flor & Fjære

Miljøstatus i Norge

Lesetid: 1 min
Miljøstatus i Norge

Bærekraftig utvikling

HMS er en viktig del av det
Bærekraftig utvikling

Hva skal innternkontrollen inneholde?

Her har du svaret
Hva skal innternkontrollen inneholde?

Er din bedrift pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste?

Forebygg Skade hjelper deg!
Er din bedrift pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste?

Hvorfor gjennomføre helsekontroller?

Er din bedrift pålagt?
Hvorfor gjennomføre helsekontroller?

Ergonomikurs for Holmens

Riktig og viktig fokus
Ergonomikurs for Holmens
Arkiv »
Nyheter